Compaktuna

REPAMIX M30: Gebruiksklare, universele reparatiemortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

REPAMIX M30 (P.T.B.-REPARATIEMORTEL) is een gebruiksklaar, universeel product voor kleine en middelgrote herstellingen, zowel verticaal als horizontaal, aan beton en metselwerk.

REPAMIX M30 bestaat uit uitgezochte zand- en cementsoorten, aangerijkt met uitgelezen additieven dewelke het product zeer hoge eigenschappen verschaffen. Het product is zowel hecht- als deklaag. Het heeft een uitstekende aanhechting, een grote waterdichtheid en een hoge eindweerstand. Tevens bekomt men een versnelde uitharding en de krimp is uitermate gering.

 

Info aanvragen over REPAMIX M30

27

Binnen & buiten

28

Truweel

30

+5°C tot +30°C

33

Borstel

43

Mechanisch mengen met water

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.