Compaktuna

COMPAKTUNA®: Kunststofdispersie

Nieuwsbrief

Kenmerken

COMPAKTUNA® versterkt en verbetert alle cement en beton. COMPAKTUNA® verwekt, gemengd in het aanmaakwater, talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die tot nu toe ongekende en onmogelijk geachte toepassingen bieden.

COMPAKTUNA® is een stabiele, witte kunststofdispersie van vloeibaar hars, bijzonder samengesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk, gips e.d.

Eigenschappen

COMPAKTUNA®-mortel verkrijgt aldus volgende eigenschappen:

  • Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal sterker dan gewoon cement.
  • Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op schouwmantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
  • Waterdicht cement: praktisch en wetenschappelijk vastgesteld. Uitslag positief.
  • Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
  • Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars gebonden.
  • Slijtvast: weerstaat aan verkeer met metalen wieltjes. Voldoet aan slijtweerstand volgens EN 13813.
  • Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met COMPAKTUNA® voldoet aan EN 12004.
  • Vet-, olie- en benzinevast.

Info aanvragen over COMPAKTUNA®

27

Binnen & buiten

29

Hulpstof

30

+5°C tot +30°C

31

Vorstvrij bewaren

32

Schudden

63

CE-label

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.