Compaktuna

RAPOLITH®: Waterdicht snelcement

Nieuwsbrief

Eigenschappen

RAPOLITH® is een poedervormig, waterdicht product voor snelle cement- en betonwerken.

Toepassingen

Voor alle snelbindende en vlug verhardende waterdichte cementwerken zoals:

  • Het stoppen van waterdoorbraken en lekken van kelders, vergaarbakken, tunnels, schachten, waterleidingen, enz
  • Het afdichten van doorsijpelende keldermuren met snelbindende bestrijkingen.
  • Het maken van beton- en metselfunderingen en betonproducten welke zeer vlug moeten gebruikt worden.

Bijzonder geschikt om uiterst vlug haken, ankeringen, bouten en vele andere bevestigingsmiddelen vast te zetten in beton, metselwerk, allerhande natuursteen, enz.

Om zeer snel trapleuningen, borstweringen, balustraden, metalen deuren en ramen uiterst sterk te ankeren.

Om machines en apparaten in nijverheidsinrichtingen vlug vast te ankeren en ze aldus in enkele uren in bedrijf te kunnen nemen.

Info aanvragen over RAPOLITH®

27

Binnen & buiten

28

Truweel

30

+5°C tot +30°C

33

Borstel

Gerelateerde producten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.