Compaktuna

REFRACTAIRE-MIX M40: Vuurvaste mortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

REFRACTAIRE-MIX M40 is een gebruiksklare, vuurvaste mortel die terzelfdertijd een snellere binding heeft dan een traditionele mortel.

REFRACTAIRE-MIX M40 wordt gebruikt voor het metselen en voegen van schoorstenen, open haarden, barbecues, schouwpotten, of als pleister voor open haarden.

 

Info aanvragen over REFRACTAIRE-MIX M40

27

Binnen & buiten

28

Truweel

30

+5°C tot +30°C

43

Mechanisch mengen met water

46

Voegijzer

63

CE-label

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.