Compaktuna

MIX M15: Gebruiksklare metselmortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.
Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX M15 het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Info aanvragen over MIX M15

27

Binnen & buiten

28

Truweel

30

+5°C tot +30°C

43

Mechanisch mengen met water

63

CE-label

Gerelateerde producten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.