Compaktuna

MURCOL M15: Lijmmortel voor snelbouwstenen

Nieuwsbrief

Eigenschappen

MURCOL M15 is een gebruiksklare, gemodificeerde droge lijmmortel, samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement en specifieke toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.

MURCOL M15 wordt gebruikt voor het verlijmen van gekalibreerde snelbouwstenen.

Kenmerken

- Zeer goede aanhechting en hoge waterretentie.
- Goed verwerkbaar en met een zeer hoge eindweerstand.
- Homogene lijmmortel
- Voor binnen en buiten gebruik

 

Info aanvragen over MURCOL M15

27

Binnen & buiten

43

Mechanisch mengen met water

33

Borstel

44

Lijmtruweel

42

Rubberhamer

30

+5°C tot +30°C

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.