Compaktuna

EGALISER-EN PLUS C30: Snelnivelleringsmortel 2 - 30 mm

Nieuwsbrief

Eigenschappen

EGALISER-EN PLUS C30 is een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

EGALISER-EN PLUS C30 bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:

  • een zeer goed zelfvervloeiend verloop
  • een snelle uitharding
  • een uitstekende aanhechting
  • hoge eindweerstanden

Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden voor ingebruikname van de vloer.

EGALISER-EN PLUS C30 laat toe oneffenheden van 2 mm tot 30 mm in 1 laag op te vangen.

Info aanvragen over EGALISER-EN PLUS C30

25

Binnen

30

+5°C tot +30°C

33

Borstel

43

Mechanisch mengen met water

47

Egalisatiespaan

63

CE-label

Gerelateerde producten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.