Compaktuna

PUTZUNA® HY: Waterdichte pleister

Nieuwsbrief

Eigenschappen

PUTZUNA® HY is een droge, gebruiksklare pleister op cementbasis met een zeer grote waterdichtheid, geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.
PUTZUNA® HY bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een waterdichte bepleistering met een hoge eindweerstand.
PUTZUNA® HY heeft als voornaamste eigenschappen een uitzonderlijke waterdichtheid, zeer goede verwerkbaarheid en een uitstekende aanhechting.
PUTZUNA® HY wordt gebruikt voor het waterdicht maken van kelders, watervergaarbakken, controleputjes, zwembaden, funderingsmuren, douches,... en voor het effenen van verticale vlakken (metselwerk, betonconstructies).
Het uitvlakken van grote oppervlakten buiten (vb. gevels) moet met PUTZUNA® BA-W gebeuren.

PUTZUNA® HY kan als CS IV W2 geklasseerd worden.

Info aanvragen over PUTZUNA® HY

27

Binnen & buiten

30

+5°C tot +30°C

43

Mechanisch mengen met water

47

Egalisatiespaan

48

Rei

50

Kunststofspaan

54

Spuitmachine (discontinu)

63

CE-label

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.