Compaktuna

PUTZUNA® HY

Newsletter

Właściwości

PUTZUNA® HY jest suchą, gotową do użycia cementową zaprawą tynkową o dużej odporności na działanie wody.

Zaprawę stosować można w pracach prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

W skład PUTZUNA® HY wchodzi cement, piasek kwarcowy wysokiej jakości oraz inne komponenty dodatkowe. Po dodaniu wody uzyskuje się wodoodporny tynk o dużej odporności.

PUTZUNA® HY to odporność na działanie wody, łatwość przygotowania i dobra przyczepność.

Zaprawa PUTZUNA® HY z uwagi na nieprzepuszczalność wody używana jest zwłaszcza przy pracach prowadzonych w piwnicach budynków, zbiornikach na wodę deszczową, studzienkach, fundamentach, basenach, prysznicach oraz do egalizacji pionowych płaszczyzn (otynkowane ściany, konstrukcje betonowe).

Wyrównywanie większych powierzchni fasad budynków powinno być wykonywane przy użyciu PUTZUNA BA-W.

 

PUTZUNA® HY

27
30
43
47
48
50
54
63