Compaktuna

EGALISER-EN: Snelnivelleringsmortel 0,5 - 10 mm

Nieuwsbrief

Eigenschappen

EGALISER-EN is een droge, gebruiksklare egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

EGALISER-EN bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:

  • een zeer goed zelfvervloeiend verloop
  • een snelle uitharding
  • een uitstekende aanhechting
  • hoge eindweerstanden

EGALISER-EN bevat geen korrel, en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te bekomen.
Oneffenheden van 0,5 mm tot 10 mm kunnen in 1 laag uitgevlakt worden.

EGALISER-EN is begaanbaar na ± 3 uur en bekleedbaar met keramiek na ± 24 uur.

EGALISER-EN is een ideale egalisatiemortel voor tegelwerk, laminaat, parket, vast tapijt, kurk, vinyl, linoleum,...

EGALISER-EN is zeer emissiearm.

Info aanvragen over EGALISER-EN

25

Binnen

30

+5°C tot +30°C

33

Borstel

43

Mechanisch mengen met water

47

Egalisatiespaan

63

CE-label

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.