Compaktuna

CEMENT HQ: Hydraulisch bindmiddel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

CEMENT HQ is een cement op basis van Portlandklinker.

  • Grijs: CEM I 52,5 N, is een Portlandcement bestaande uit 95-100% Portlandklinker. De druksterkte op 28 dagen  op een genormaliseerde mortel volgens EN 197-1 (water/cementfactor = 0,5) bedraagt minstens 52,5 MPa.

  • Wit: CEM I 52,5 R SR5. De druksterkte op 28 dagen op een genormaliseerde mortel volgens EN 197-1 (water-/cementfactor = 0,5) bedraagt min. 52,5 MPa.

 

Info aanvragen over CEMENT HQ

Gerelateerde producten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.