Compaktuna

SEAL-ALL® JOINT: Bindt zandvoegen en beschermt poreuze tegels

Nieuwsbrief

Eigenschappen

SEAL-ALL® JOINT wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt specifiek toegepast daar waar, door de geringe voegbreedte, geen voegmortels kunnen toegepast worden. 
SEAL-ALL® JOINT zal tevens het oppervlakte van de klinkers enigzins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd wordt tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen.
SEAL-ALL® JOINT is een watergedragen suspensie en kan aanleiding geven tot filmvorming, zeker op niet-poreuze materialen zoals blauwe hardsteen, volkeramische tegels, enz. Een toepassing op niet-poreuze tegeloppervlakken wordt dan ook afgeraden.

 

Info aanvragen over SEAL-ALL® JOINT

26

Buiten

31

Vorstvrij bewaren

32

Schudden

45

+10°C tot +30°C

61

Verstuiver

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.