Compaktuna

BETON NM RAPID: Snelhardende betonmortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

BETON NM RAPID is een droge, gebruiksklare, snelhardende betonmortel die als voornaamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door uit te gieten in water, zonder te mengen. BETON NM RAPID verhardt binnen 5 minuten.

BETON NM RAPID wordt gebruikt voor het vastzetten van palen, afsluitingen, schommels, verkeersborden,...

BETON NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op.

BETON NM RAPID bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden, grind en hoogwaardige toeslagstoffen.

Info aanvragen over BETON NM RAPID

26

Buiten

30

+5°C tot +30°C

49

Plakspaan

51

Niet mengen

52

5 minuten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.