Compaktuna

FLOWJOINT®: Krimparme voegmortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

FLOWJOINT® is een gebruiksklare, snel uithardende en krimparme voegmortel met een zeer goed zelfvervloeiend verloop, die gebruikt wordt voor het opvoegen van kasseien, niet poreuze klinkers, blauwe hardsteen, betondallen en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst wordt.
FLOWJOINT® heeft een uitstekende hechting op kasseien en een uitzonderlijk hoge druksterkte.
FLOWJOINT® is samengesteld uit speciale hydraulische bindmiddelen, kwartszanden en additieven van hoogstaande kwaliteit. FLOWJOINT® kan gebruikt worden voor voegen van 8 tot 30 mm. Het is een gebruiksklaar product in poedervorm waarna door toevoeging van water men een vloeibare tot plastische voegmortel bekomt met een hoge mechanische weerstand; die bovendien op niet permanent vochtige ondergronden kan toegepast worden.
FLOWJOINT® is geschikt voor het herstellen van bestaand voegwerk.

FLOWJOINT® kan als CG 2 W A geklasseerd worden.

 

Info aanvragen over FLOWJOINT®

26

Buiten

30

+5°C tot +30°C

43

Mechanisch mengen met water

57

Aftrekker

Gerelateerde producten

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.