Compaktuna

D.O.P. info

Vanaf 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) van kracht. Deze nieuwe verordening van de Europese Commissie (EU nr 305/2011) vervangt de vorige Construction Products Directive en is onder andere bedoeld om de traceerbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid van CE-markering op bouwproducten door de hele bouwketen te verbeteren.

Dit impliceert onder meer dat fabrikanten van bouwproducten verplicht zijn om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring, ofwel een "Declaration of Performance" (DoP) mee te leveren. Deze prestatieverklaring verstrekt meer informatie over de prestatie van het product in relatie tot het beoogde gebruik ervan. Er verandert echter niets aan de kwaliteit van onze producten, omdat de geharmoniseerde Europese normen op basis waarvan de CE-markering wordt aangebracht, niet veranderd zijn. 
U treft hier een actueel overzicht aan van de prestatieverklaringen van onze producten die een CE markering dragen.