Compaktuna

P.T.B.-DIKBED-FLEX

Newsletter

Właściwości

P.T.B.-DIKBED-FLEX jest gotową mieszanką klejową w postaci suchego proszku przeznaczoną do rozmieszania z wodą. Po rozmieszaniu otrzymujemy gotowy klej do układania dużych kafli i małych płytek. Zalecana warstwa kleju od 2 do 10 mm.

P.T.B.-DIKBED-FLEX można stosować do prac prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest on przeznaczony zwłaszcza do klejenia m. in.: fajansu, ceramiki, płytek, mozaiki ceramicznej itp. na podłożu z betonu, zaprawy, cementu, betonu komórkowego, szlichty cementowej i gipsu. Po uprzednim zagruntowaniu roztworem wodnym COMPAKTUNA® (PRO) (w stosunku 1:4) lub P.T.B. PRIMER, płytki mogą być również układane na powierzchniach wykonanych z bloczków gipsowych oraz na powierzchniach pokrytych tynkami gipsowymi. W przypadku wykończeń z kamienia zaleca się nakładanie kleju na całą oklejaną powierzchnię. Nie należy nanosić kleju punktowo. P.T.B.-DIKBED-FLEX nadaje się również do prac na podłożach, w które wbudowano ogrzewanie podłogowe.

P.T.B.-DIKBED-FLEX

27
30
41
42
43