Compaktuna

P.T.B.-KLEEFCEMENT PLUS

Newsletter

Właściwości

P.T.B. KLEEFCEMENT PLUS jest gotową mieszanką klejową w postaci suchego proszku przeznaczoną do rozmieszania z wodą.

Po całkowitym utwardzeniu (około 7 dni) klej charakteryzuje się doskonałą przyczepnością (sześcio- lub siedmiokrotnie wyższą niż tradycyjne zaprawy cementowe). Cementową zaprawę klejową P.T.B. KLEEFCEMENT PLUS stosować można w różnych warunkach i na różnych podłożach.

Cementowa zaprawa klejowa P.T.B. KLEEFCEMENT PLUS to wypróbowana formuła, prostota w użyciu i duża wydajność. Z uwagi na łatwość rozprowadzania, klej ułatwia układanie płytek i kafli na dużych powierzchniach.

Cementową zaprawę klejową P.T.B. KLEEFCEMENT PLUS można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku do klejenia m. in.: fajansu, ceramiki, płytek, mozaiki ceramicznej na podłożu z betonu, zaprawy, cementu i betonu komórkowego.

Zaprawy klejowo-cementowej P.T.B. KLEEFCEMENT PLUS nie powinno używać się na następujących podłożach: tynkach gipsowych, natryskiwanych tynkach gipsowych itp., płytach wiórowych, płytach splilśnionych itp. oraz na wszystkich podłożach, które nie są jednolite i pod wpływem wilgoci mogą zmienić kształt. Na takich podłożach należy stosować FLEXcement® i FLEXcement® PLUS.

Poproś o informacje na temat P.T.B.-KLEEFCEMENT PLUS

27
30
41
42
43
63