P.T.B. Compaktuna

PUTZUNA® PL: Watervaste pleister op cementbasis

Nieuwsbrief

Watervaste pleister

PUTZUNA® PL wordt gebruikt als pleister op waterbelaste ondergronden die bloot staan aan regelmatige bevochtiging, zoals gevelplinten, tuinmuren, baksteen onder de waterkeringslaag en op ondergronden die na plaatsen onder het maaiveld komen te liggen.

PUTZUNA® PL heeft als voornaamste eigenschappen een uitzonderlijke watervastheid, zeer goede verwerkbaarheid en een uitstekende aanhechting.

PUTZUNA® PL is eveneens geschikt als waterwerende buitenpleister, als eindlaag of als basispleister in bijvoorbeeld badkamers en douches al dan niet met betegeling.

PUTZUNA® PL is een droge, gebruiksklare pleister op cementbasis met een zeer grote watervastheid, geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.

PUTZUNA® PL bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een watervaste bepleistering met een hoge eindweerstand.

Voor waterdichte toepassingen waar druk kan ontstaan zoals kelders, watervergaarbakken, zwembaden, funderingsmuren, gebruik bij voorkeur PUTZUNA® HY.

Het uitvlakken van grote oppervlakten buiten (vb. gevels) moet met PUTZUNA® BA-Wgebeuren.

PUTZUNA® PL kan als CS IV W2 geklasseerd worden.

Info aanvragen over PUTZUNA® PL

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.