Compaktuna

P.T.B.-ISO-M: Isolerende mortel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

P.T.B.-ISO-M is een gebruiksklaar product. Het is ideaal voor vloer- en zoldervloer isolatie (op beton), opvulling van muursleuven van leidingen en isolerende bezettingen.

Isolatie-eigenschappen

P.T.B.-ISO-M is een isolerende uitvullingsmortel, wand- en vloerisolatie op basis van EPS-korrels met zeer goede thermisch isolerende eigenschappen die tevens geluidsisolerend werkt.

Met de lage warmtegeleidingscoëfficient (λ) van 0,077 W/m.K behoort PTB-ISO-M tot de best isolerende mortels in zijn soort.

Zeer eenvoudige verwerking

P.T.B.-ISO-M is uiterst eenvoudig en licht te verwerken. Door gewoon water toe te voegen maakt men het aan. Opvullen, afstrijken en bepleisteren vergen geen speciale vakkennis.

Isolatie uit één stuk

P.T.B.-ISO-M is leidinguitvullend en isolatie in één bewerking. Het laat zich verwerken in EEN STUK waardoor een perfecte, naadloze en stabiele isolatielaag gevormd wordt. Het vervangt de zogenaamde vlottende chapes en de uitvullingschapes.

Weerstanden

P.T.B.-ISO-M heeft een veel hogere druk- en buigweerstand dan de meeste andere isolatiematerialen.

Onbrandbaar

Daar iedere korrel omhuld is door een cementlaagje is P.T.B.-ISO-M onbrandbaar en zet het het vuur niet verder.

Info aanvragen over P.T.B.-ISO-M

27

Binnen & buiten

28

Truweel

30

+5°C tot +30°C

43

Mechanisch mengen met water

47

Egalisatiespaan

48

Rei

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.