P.T.B. Compaktuna

P.T.B.-CEMENT: Hydraulisch bindmiddel

Nieuwsbrief

Eigenschappen

P.T.B.-CEMENT is een cement op basis van Portlandklinker.

  • Grijs: CEM I 52,5 N, is een Portlandcement bestaande uit 95-100% Portlandklinker. De druksterkte op 28 dagen op een genormaliseerde mortel volgens EN 196-1 (water/cementfactor = 0,5) bedraagt minstens 52,5 MPa.
  • Wit: CEMI 42,5 N LA wit, is een witte Portlandcement met een begrensd alkaligehalte. LA-cement kan gebruikt worden in combinatie met alle traditionele granulaten zonder risico voor een reactie tussen de alkaliën van het cement en de granulaten. De druksterkte op 28 dagen op een genormaliseerde mortel volgens EN 196-1 (water-/cementfactor = 0,5) bedraagt min. 42,5 MPa en max. 62,5 MPa.

 

Info aanvragen over P.T.B.-CEMENT

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.