Kenmerken

COMPAKTUNA® PRO is als specifieke composietsamenstelling met zijn buitengewone eigenschappen een primeur voor bouw en industrie, een voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen dat de voornaamste troeven van COMPAKTUNA® PRO zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, zijn zeer goede verwerkbaarheid en zijn opvallende flexibiliteit welke resulteert in een licht verwerkbare mortel met een groot standvermogen.

Eigenschappen

1. Uitzonderlijke waterdichtheid
COMPAKTUNA® PRO is uitermate geschikt om te worden toegepast daar waar water voor problemen zorgt. Voor alle dichtingswerken zoals kelders, watervergaarbakken, controleputjes, zwembaden, funderingsmuren, terrassen, douches,... is COMPAKTUNA® PRO hét ideaal product. Ook voor cementeringen, voegwerken, mortel en beton die moeten voldoen aan een hoge graad van waterdichtheid is COMPAKTUNA® PRO dé oplossing; reeds met dunne laagjes van COMPAKTUNA® PRO -bestrijking/mortel is een sterke waterwerendheid te verkrijgen.

2. Zeer goede verwerkbaarheid
Door zijn uitgekiende samenstelling is de verwerking van de COMPAKTUNA® PRO-mortel in het algemeen veel gemakkelijker. De COMPAKTUNA® PRO-mortel is soepel en licht, laat geen vloeistof los en heeft een groot standvermogen waardoor ook verticale toepassingen vlot verlopen. COMPAKTUNA® PRO verbetert de verwerkbaarheid waardoor de water/cement factor gunstiger wordt.

3. Opvallende flexibiliteit
Door toevoeging van COMPAKTUNA® PRO aan een mortel geeft men die mortel door zijn opmerkelijke flexibiliteit het vermogen om zich in bepaalde gevallen aan te passen aan nieuwe omstandigheden, zijnde vervormingen en uitzettingen van materialen.

 

Clausule

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.